อัตราค่าบริการ

สำหรับอัตราค่าบริการทำเว็บไซต์ราคาถูกกับเรา จะคิดเป็นค่าบริการรายปี ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจ ดังนี้
แพ็คเกจ A = 2,800 บาท/ปี
งวดที่ 1 = 1,120 บาท (มัดจำ)
งวดที่ 2 = 1,680 บาท (ส่วนที่เหลือหลังจากเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์)
ปีถัดไป = 2,800 บาท/ปี โดยจะแจ้งไปก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน
ประกอบไปด้วย
1. โดเมนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ .COM, .NET, .INFO ฯลฯ
2. หน้าเว็บเพจ 3 หน้า แล้วแต่จะตั้งชื่อเมนู เช่น หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา


แพ็คเกจ B = 3,500 บาท/ปี
งวดที่ 1 = 1,400 บาท (มัดจำ)
งวดที่ 2 = 2,100 บาท (ส่วนที่เหลือหลังจากเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์)
ปีถัดไป = 3,500 บาท/ปี โดยจะแจ้งไปก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน
ประกอบไปด้วย

1. โดเมนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ .COM, .NET, .INFO ฯลฯ
2. หน้าเว็บเพจ 5 หน้า แล้วแต่จะตั้งชื่อเมนู เช่น หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการ การชำระเงิน ติดต่อเรา
3. เพิ่ม Google Map ปักหมุดธุรกิจฟรี 1 ตำแหน่ง


แพ็คเกจ C = 4,200 บาท/ปี
งวดที่ 1 = 1,680 บาท (มัดจำ)
งวดที่ 2 = 2,520 บาท (ส่วนที่เหลือหลังจากเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์)
ปีถัดไป = 4,200 บาท/ปี โดยจะแจ้งไปก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน
ประกอบไปด้วย

1. โดเมนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ .COM, .NET, .INFO ฯลฯ
2. หน้าเว็บเพจ 7 หน้า แล้วแต่จะตั้งชื่อเมนู เช่น หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าและบริการ ข้อมูลข่าวสาร แกลลอรี่ การชำระเงิน ติดต่อเรา
3. เพิ่ม Google Map ปักหมุดธุรกิจฟรี 1 ตำแหน่ง
4. เพิ่มปุ่ม Link Social ให้ฟรี


หมายเหตุ หากมีการเพิ่มหน้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมหน้าละ 500 บาท

error: Content is protected !!