การใช้บริการ

สำหรับผู้ที่สนใจจะใช้บริการทำเว็บไซต์กับเรา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้ทั้งอีเมลล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือโทรสอบถามเข้ามาที่ 0878579450 โดยมีขั้นตอนการใช้บริการดังนี้
1. โทรสอบถามข้อมูลรายละเอียด ราคาบริการก่อน
2. หากตกลงใช้บริการกับเรา เราจะทำใบเสนอราคาไปอีกทีโดยส่งไปทางอีเมลล์ หรือไลน์แล้วแต่สะดวก
3. ชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินที่เราแจ้งไปพร้อมกับใบเสนอราคา
4. แจ้งข้อมูลการชำระเงินมาทางเรา ได้ทุกช่องทาง
5. จัดส่งข้อมูลการทำเว็บไซต์มาให้เราทางอีเมลล์
6. ทางเราจะรีบจัดทำเว็บไซต์ของท่านให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์
7. ตรวจสอบความเรียบร้อย
8. แก้ไขตามสมควร
9. ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
10. ชำระค่าบริการอีกทีปีถัดไป โดยทางเราจะแจ้งรายละเอียดไปภายหลัง

error: Content is protected !!